Bezpieczeństwo
sanitarne

Dbamy o bezpieczeństwo. Poznaj szczegółowe wytyczne obowiązujące podczas Sympozjum.

Dbamy o bezpieczeństwo

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo, opracowaliśmy zasady bezpieczeństwa zgodne z zaleceniami MZ dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Sprawdź najnowsze wytyczne

Każdy z uczestników Sympozjum związany jest ze światem medycznym, w którym walczymy często na pierwszej linii ognia. Dlatego ochrona naszego zdrowia jest dla nas tak istotna! Ze względu na zmieniające się wytyczne i restrykcje podczas rejestracji zostaniesz poproszona/y o informację dotyczącą szczepienia. Brak szczepienia nie wyklucza Cię z udziału w Sympozjum. Stanowi dla nas jedynie wartość informacyjną.

Do zobaczenia!

Procedura Bezpieczeństwa sanitarnego

Procedura powstała jako wynik zaleceń Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z Głównym Inspektorem Sanitarnym na podstawie wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczestników i organizatorów biorących udział VIII Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Naukowe – po pierwsze jakość w okresie wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego w kraju.
 2. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników sympozjum.
 3. Opracowanie zestawu procedur kompleksowych działań i środków zapobiegawczych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa (Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego).
 4. Osobą ds. przeciwdziałania COVID-19 podczas Sympozjum jest Pan Tomasz Dec
 5. Miejsce sympozjum: Hotel Rudnik, ul. Miła 2, 86-300 Grudziądz.

II. ZASADY ORGANIZACJI PODCZAS REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestniczyć w sympozjum może osoba zdrowa, nie podlegająca kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 2. W miejscu rejestracji uczestnicy powinni zachować dystans min. 1,5 m od siebie. Każdy uczestnik otrzyma do wypełnienia ankietę epidemiologiczną (załącznik do procedury).
 3. Każda osoba, która bierze udział w Sympozjum ma obowiązek wypełnienia przy rejestracji – Karty Epidemiologicznej. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia osoby składającej oświadczenie z udziału w Sympozjum.
 4. W przypadku wprowadzenia epidemiologicznych rygorów administracyjnych, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania ograniczeń organizacyjnych, o których uczestnicy będą informowani podczas Sympozjum.
 5. Organizator zastrzega sobie, że wykłady/prelekcje/wystąpienia mogą być prowadzone w trybie on-line.
 6. Dopuszcza się mierzenie temperatury ciała u uczestników, przez wyznaczone do tego osoby za pomocą bezdotykowego termometru.
 7. Dopuszcza się przedstawienia certyfikatu o zaszczepieniu przez uczestników, za ich zgodą przez wyznaczone do tego osoby.
 8. W przypadku uzyskania wyniku ciepłoty ciała ≥ 37,2 st. C, osoba, u której uzyskano taki wynik musi bezzwłocznie opuścić miejsce Sympozjum, zachowując przy tym zasady dystansu społecznego.
 9. Każdy z uczestników otrzyma pakiet ochronny tzn. maseczki medyczne, rękawiczki jednorazowego użytku, środek do dezynfekcji rąk jak również indywidualne materiały biurowe.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE PODCZAS TRWANIA SYMPOZJUM

 1. Na terenie sympozjum znajdują się strefy do odkażania rąk z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcją dezynfekcji rąk. Przed każdym wejściem na sale wykładową obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 2. W sympozjum mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące, ogranicza się do min. ilość personelu pomocniczego i pracowników do obsługi.
 3. W pomieszczeniach wspólnych uczestnicy zachowują wszelkie środki ostrożności:
 • bezpieczna odległość min.1,5 m;
 • regularne i dokładne myce rąk woda z mydłem i dezynfekcja rąk;
 • należy obowiązkowo nosić maseczkę odkrywająca nos i usta jak również rękawiczki jednorazowego użytku pamiętając o unikaniu dotykania oczy, nosa czy ust;
 • podczas kichania lub kaszlu zachować bezpieczną odległość i odwrócić się od rozmówcy;
 • na sali wykładowej zajmować miejsca wyłącznie siedzące odpowiednio wyznaczone z zachowaniem bezpiecznej odległości;
 1. W przypadku wystąpiania (zaobserwowania) u uczestnika objawów mogących wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w tym w szczególności złego samopoczucia, gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, zaburzenia smaku, węchu to należy pozostawać w pokoju hotelowym i zagłosić ten fakt organizatorowi na nr 514 102 701.

IV. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. Uczestnik sympozjum powinien zostać wcześniej poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinien jak najszybciej poinformować organizatora i nie uczestniczyć w spotkaniach;
 2. Uczestnik pozostaje w pokoju hotelowym i oczekuje na decyzje lekarskie;
 3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 należy stosować się do zaleceń
  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

bezpieczna odległość

Konieczność zachowania min 1,5 m. odległości między uczestnikami Sympozjum

obowiązkowe maseczki

Obowiązek noszenia maseczek/rękawiczek jednorazowych

aktualizacja wytycznych

Dostosowanie wytycznych sanitarnych do obowiązkowych przepisów.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO, DOT. VIII NAUKOWO-SZKOLENIOWE SYMPOZUM RATUNKOWE Pobierz