X EDYCJA – ŚWIĘTUJ Z NAMI JUBILEUSZ

Razem w kierunku zmian!

Mając na uwadze zmiany, które wymusza na nas pandemiczna rzeczywistość, zdecydowaliśmy się na modyfikację formuły Sympozjum, poczynając od zmiany nazwy, na powołaniu nowych członków Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego kończąc. To co zostanie bez zmian, to niesamowita atmosfera i wiedza na najwyższym poziomie.

Dziesiąta edycja będzie wyjątkowa pod wieloma względami. „Razem w kierunku zmian” stanowi hasło, które najlepiej oddaje wyjątkowość tej konferencji i jednocześnie stanowi najlepsze podsumowanie naszych dotychczasowych działań. To jedyne miejsce na ratowniczej mapie wydarzeń, gdzie jesteśmy wobec siebie równi, a każdy głos w dyskusji ma znaczenie. To, co dziś udało nam się wspólnie wypracować – zmiany w zakresie przepisów prawnych, podniesienie poziomu ratownictwa, nowoczesne i jakościowe rozwiązania
w ratownictwie, to efekt naszej wspólnej długoletniej pracy. Na przestrzeni lat udało nam się stworzyć  wspólnotę ekspertów gotowych do dzielenia się swoimi wnioskami i perspektywami. Dziesięć lat pełnych pasji, zaangażowania i dynamicznego rozwoju stały się możliwe dzięki Waszemu nieustającemu wsparciu. Razem z Wami przeszliśmy przez fascynujące etapy, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i pasją związanej z ratownictwem medycznym.


Ramowy Program Sympozjum 2024

11.06.2024 r.

Od godz. 08:00 – rejestracja uczestników
08:30 – 12:15 – warsztaty szkoleniowe (5 pkt. edukacyjnych dla rat. med.)
Do wyboru:

WARSZTAT 1 – Dostępy dożylne oraz farmakoterapia stosowana z wykorzystaniem pompy infuzyjnej – zastosowanie w praktyce
WARSZTAT 2 – Udar mózgu – warsztaty symulacyjne
WARSZTAT 3 – USG dające większe możliwości diagnostyczne w Zespole Ratownictwa Medycznego
WARSZTAT 4 – Elektroterapia w praktyce Ratownika Medycznego
WARSZTAT 5 – Techniki ewakuacji poszkodowanego w trudnych warunkach pracy Ratownika Medycznego


12:15 – 12:40 – Uroczyste otwarcie X Naukowo-Szkoleniowego Sympozjum Ratunkowego

12:40 – 13:00 – Wspomnienia – historia sympozjum!!” – Komitet Organizacyjny Sympozjum

13:00 – 13:25 – „Kierunek zmian w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne” – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

13:25 – 13:50 – Kiedy powstanie samorząd ratowników medycznych?”
mgr Mateusz Komza, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych

13:50 – 14:55 – obiad

PANEL PIERWSZY -15:00-16:30

Jakość w Systemie PRM. Jak mierzyć? Czy dysponujemy danymi i narzędziami do rzetelnej analizy?

15:00 – 16:30 – wykłady

PANEL DRUGI 16:15-17:30


Aktualne wytyczne w stanach zagrożenia życia na podstawie Evidence Based Medicine


16:15 – 17:30 – wykłady

18:15 – 19:45 – posiedzenie szkoleniowe (2 pkt. edukacyjne dla rat. med.)
20:15 – 23:00 – grill

DODATKOWE WARSZTATY W TRAKCIE KONFERNCJI:
KCMRM – SWD PRM – nowe możliwości symulacyjne dla personelu medycznego

12.06.2024 r.

08:00 – 11:45 – warsztaty szkoleniowe (5 pkt. edukacyjnych dla rat. med.)

Do wyboru:

WARSZTAT 1 – Dostępy dożylne oraz farmakoterapia stosowana z wykorzystaniem pompy infuzyjnej
WARSZTAT 2 – Udar mózgu – warsztaty symulacyjne
WARSZTAT 3 – USG dające większe możliwości diagnostyczne w Zespole Ratownictwa Medycznego
WARSZTAT 4 – Elektroterapia w praktyce Ratownika Medycznego
WARSZTAT 5 – Techniki ewakuacji poszkodowanego w trudnych warunkach pracy Ratownika Medycznego
WARSZTAT 6 – Dekontaminacja wstępna poszkodowanego skażonego czynnikiem CBRNE w praktyce personelu medycznego

PANEL TRZECI – 12:00-13:45 

Nowe technologie i wyzwania przed ratownikami medycznymi i medycyną ratunkową.

12:00 – 13:45 – wykłady
13:50 – 15:00 – Obiad

PANEL CZWARTY -15:00-16:30

Farmakoterapia w stanach nagłych u pacjentów dorosłych i pediatrycznych.

15:00 – 16:30 – wykłady

PANEL PIĄTY – 16:30-18:00

Stany zagrożenia życia różnego pochodzenia, cz.1

16:30 – 18:00 – wykłady

19:30 – Uroczysta Kolacja

13.06.2024 r. 

PANEL SZÓSTY – 9:30-11:30

Stany zagrożenia życia różnego pochodzenia, cz.2

PANEL DYSKUSYJNY 11:30 – 12:305:00 – 16:30 – wykłady

9:30 – 11:30 – wykłady

12.30 – Zakończenie sympozjumProgram pozamerytoryczny

11 czerwca 2024 roku

20.15-23.00 – Grill dla uczestników – niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

12 czerwca 2024 roku 

19.30-23.30 – Uroczysta Kolacja – niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Oświadczenie:
Grill finansowany ze środków własnych organizatora.
Uroczysta kolacja finansowana ze środków własnych organizatora.
Program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

Rada Naukowa

Zespół Przewodniczących:

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
Prof. dr hab. n. med. i  n. o zdr. Robert Gałązkowski
Prof. AŚ dr hab. n. med. i n. o zdr. Klaudiusz Nadolny 

Członkowie:

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Prof. AŚ dr hab. n. med. i n. o zdr. Klaudiusz Nadolny

Członkowie:
  • Prof. dr hab.n.med. Jerzy Robert Ładny
  • Prof. dr hab.n.med. i n.o zdr. Robert Gałązkowski
  • Dr n. med. i n. o zdr. Michał Kucap
  • Dr n. med. i n. o zdr. Jacek Wawrzynek 
  • Mgr Piotr Szwedziński
  • Mgr Marcin Szurgacz
  • Mgr Magdalena Kucap
  • Mgr Mateusz Benesz

Główny Sponsor Sympozjum

Złoty Sponsor SympozjumPatroni medialni